Stukken en brokken

Dit werk is begonnen met een hele grote oude plaat. Er stond al heel wat structuur op, maar mijn plan was om de plaat in stukken te laten breken door het zuur en er dan verschillende projecten mee te creëren. Toen de plaat enkele uren in erg sterk zuur had gelegen, heb ik een paar drukken gemaakt terwij de stukken nog grotendeels aan elkaar hingen. Uiteindelijk werd de plaat zo kwetsbaar dat ze uit elkaar viel. Omdat het zuur zo sterk was, kwam het op verschillende plaatsen zelfs door de vernis, vandaag de strepen en textuur die op de brokstukken te zien is. Ik ben lang met dit project bezig geweest en heb me erg uitgeleefd met het creëren van nieuwe composities.

De volledige plaat was 46 cm x 46cm, gedrukt op papier van 57 cm x 56 cm. De grootte van de composities kan je afleiden van de grote plaat, al ware het een puzzel.